Μεικτές Ομάδες Ε.Π.Σ. Γρεβενών: Κάλεσμα ποδοσφαιριστών

Η ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ καλεί ποδοσφαιριστές γεννηθέντες 1-1-2001 έως και...31-12-2002 και 1-1-1999 έως 31-12-2000 για να στελεχώσουν τις Μικτές Ομάδες της Ένωσης. Οι γεννηθέντες 1999-2000 να βρίσκονται στις 8 οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.15 μμ στο Ενωσιακό γήπεδο για να συμμετέχουν στην προπόνηση. Οι γεννηθέντες 2001-2002 να βρίσκονται στις 8 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μμ στο Ενωσιακό γήπεδο για να συμμετέχουν στην προπόνηση. Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ