Οικονομικός απολογισμός και εκλογές στον ΑΜΣ Γαλατινής


 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Μ.Σ Γαλατινής καλεί   όλα τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018  και ώρα 11.00 π.μ.  στο πολιτιστικό κέντρο  της Γαλατινής.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα παρακάτω:

Θέμα 1ο : «Οικονομικός Απολογισμός».

Θέμα 2ο: « Διενέργεια Εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.

Σχόλια