ΕΠΣ Κοζάνης: Ημερομηνίες Εγγραφών – Μετεγγραφών


 Θέλοντας να επιστήσουμε την προσοχή σας , ενόψει της έναρξης της μεταγραφικής περιόδου , για την αποφυγή λαθών που μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα κρίσιμα , σας παραθέτουμε τις ημερομηνίες της μεταγραφικής περιόδου , που είναι οι ίδιες με της περυσινής περιόδου.


Μετεγγραφές : 01/07/2018 έως 31/10/2018 και 01/01/2019 έως 31/01/2019
Αποδεσμεύσεις : 01/07/2018 έως 31/08/2018 και 01/01/2019 έως 31/01/2019
Υποσχετικές : 01/07/2018 έως 31/08/2018 και 01/01/2019 έως 31/01/2019 (δίνουν και παίρνουν μέχρι 8 παίκτες , όχι πάνω από 3 παίκτες προς ή από το ίδιο σωματείο και όχι πάνω από 21 ετών.)

Επανεγγραφές : 01/09/2018 έως 31/10/2018 και 01/01/2019 έως 28/02/2019

Πρώτες Εγγραφές : 01/07/2018 έως 30/11/2018 (γεννηθέντες το έτος 2007 και πριν) και 01/01/2019 έως 30/04/2019 (γεννηθέντες το έτος 2008 και πριν).

Αποδεσμεύσεις (ομαδικές) : 01/07/2018 έως 30/09/2018 και 01/01/2019 έως 30/01/2019.(όταν η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές).

Μετεγγραφές Διεθνείς : 01/07/2018 έως 31/10/2018 και 01/01/2019 έως 31/01/2019 .
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 13 του Παραρτήματος Β  του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών για Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές , δεν μπορούν να αποκτούν , να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές , τα σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές ( Ενώσεις – Ε.Π.Ο. )


Σχόλια